ÅtagandenDet är otroligt vad snabbt den här helgen gick. Igår var det Helénes lägenhet och idag är det rättning och dokumentsformalia. Jag tampas just nu med ”Åtaganden för 2008-2009”.

Det är ett dokument på tio sidor som vi varje år ska skriva. Det handlar om vad jag gör som lärare, allt från Elevmedverkan i undervisningen till ansvar för att alla elever ”förstår grundläggande ekologiska sammanhang”. Läraruppdraget är väldigt stort. Eftersom jag alltid misstänkt att dokumenten bli en hyllvärmare i arbetsledningen bokhyllor har jag dragit mig å det längsta med att börja författandet för det här läsåret, så länge att jag faktiskt fick en tillsägelse att ” Nu måste det in!” Så imorgon kan jag slänga luntan på bordet inne hos Skolledningen.

I bakgrunden har tv-n stått på med mer intressanta saker, som tex Agenda, som handlade om vapenstilleståndet som nu ska råda nere på Västbanken. Och nu startar ett intressant program om USA s extrema skuldsättning, som är lika storslagen som deras natur.

Men ikväll har jag alltså blivit klar efter tre timmar. Hurra!!!

Här följer ett litet smakprov ur ”Åtaganden för 2008-2009” :

Ansvar och inflytande – Delaktiga barn och elever

Mål

Alla barn och elever har med stigande ålder ökat inflytande över sitt lärande och det inre arbetet i skolan och fritidshemmet.

Vistaskolans åtagande:

Vi skall på sikt införa ett formativt arbetssätt där eleverna på ett naturligt sätt är delaktiga i sin utbildning.

Mitt åtagande:

Eleverna ska ha inflytande och ta ansvar för det egna lärandet, samt handlingar och miljö. Eleverna ska kunna påverka innehåll och arbetssätt.

· Vad?

– Valmöjligheter vid t.ex. skrivuppgifter.

– Val av område och arbetssätt vid grupparbeten. Väljs demokratiskt inom gruppen.

– Ansvarsområden vid t.ex. städning, matvärdar.

– Individuella utvecklingsplaner utformas tillsammans av elev, förälder, skola.

– Elevutvärderingar och diskussioner efter arbetsområden etc.

– Delaktighet genom klassråd, trivselråd, elevråd, matråd etc.

– Eleverna ska ha god kännedom om vilka krav som ställs på dem.

· Hur?

– Eleverna får utforma egna arbetsuppgifter.

– Eleverna disponerar arbetsämne utifrån egna behov och intressen.

– Eget val av fördjupningsuppgifter inom det arbetsområde som eleven själv anser lämpligt.

· När?

– Löpande. Vissa punkter efter rullande schema. Ansvarstagande i klassråd, matråd, trivselråd, och elevskyddsombud.

· Vem?

– Tomas Carneheim

 

6 svar på “Åtaganden

 1. Anonym säger:

  Coolt !Hmm hyllvärmare .. sätt ett pris på all skrivtid som den svenskalärarkåren ägnar sig åt.. de är de vänstra hjärnhalvorna som styr de som tror att orden blir verklighet bara man skriver om dem innerst inne önskar de att da hade en direkt handlingskraft i gärning …

  Svara
 2. Anonym säger:

  Skriva 10 sidor varje läsår om sina åtaganden??? Verkar vara en gammal slavdrivare till rektor som du tyvärr har. På vår friskola har skolchefen eller ledningen skrivit ett liknande dokument fast på ca 5 sidor. Sen är det bara för varje lärare att skriva under. Typ som ett kontrakt. Enkelt. Verkar vara en byråkratisk, gammalmodig rektor du har. Använder ni email?:)Egna kaffekoppar med namn?:)Matkuponger?Ursäkta sarkasmen men jag tycker läraryrket måste höja sin status snart…syvaren

  Svara
 3. Anonym säger:

  När jag läser vilken makt eleverna verka ha på din skola, kanske dom kan klara sig utan lärare i framtiden om de själva ska utforma hur lektionerna ska se ut…:)Tacka vet jag Björklund! Vethut ungjävel och sätt dig och håll käften när jag pratar:)

  Svara
 4. Anonym säger:

  Egna kaffekoppar, matkuponger har vi på vår skola. Verkar vara en underbar skola du jobbar på Tenderbeat, det var väl den som ligger strax utanför Dares Salaam ;-DMicky: Jo, det känns många gånger så ;-D

  Svara
 5. Anonym säger:

  Försökte få dig att inse att din rektor verkar vara en slavdrivare, men visst är du nöjd så:)Att eleverna själva ska utforma lektionerna, är det verkligen så bra det?

  Svara
 6. Anonym säger:

  Jobbar man på grundskola ska alla lärare skriva åtaganden. Så det handlar inte om min chef, hon är i sig juste. Och att eleverna själva ska bestämma väldigt mycket av sin skolgång handlar inte om vad jag tycker utan är direkt diktat från ett skolverk, som är väldigt influerade av det demokratiska samhällets grundprinciper. Kanske i större utsträckning än vad som är optimalt eller nyttigt för eleverna själva.Men de har inte heller de kunskaper i att läsa, skriva och räkna som vi hade då vi gick ut grundskolan i början av 1970-talet. Men de är bättre på att problematisera, vilket den gamla skolan misslyckades med. När jag gick min lärarutbildning i början av 2000-talet var det inte politiskt korrekt på Lärarhögskolan att göra det obligatoriskt att lära oss blivande lärare hur man sätter betyg på elever. så det är inte speciellt förvånande att träning i ifrågasättande och krav på medinflytande från eleverna anses som viktigare än ämneskunskaper.den 21 januari 2009 00:46

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *