Välkommen!

Här kommer jag, allt eftersom andan faller på – förhoppningsvis ofta – att teckna ner tankar, minnen, reflektioner ur den förunderliga tillvaro, som innebär jordelivet. ”Högt” som ” lågt”, visst, som ovisst i en enda blandning.

Reflektioner kring ett förunderligt liv